.جنس بدنه ساعتها از چوب و قسمتهای طلایی رنگ از جنس پلی رزین و همچنین موتور ساعتها از نوع خورشیدی می باشد

  .برای مشاهده بهتر عکسها لطفا بر روی آن کلیک کنید. توجه فرمایید اعداد درج شده بر روی عکسها کد محصول مورد نظر می باشد

محصولات فروشگاه


کد: 022
سایز: 35*80 سانت


کد: 035
سایز: 29*65 سانت


کد: 106
سایز: 19*60 سانت


کد: 2002
سایز: 19*60 سانت


کد: 2003
سایز: 19*65 سانت


کد: 2012
سایز: 19*65 سانت


کد: 2007
سایز: 25*60 سانت


کد: 3008
سایز: 25*60 سانت


کد: 011
سایز: 31*55 سانت


کد: 932
سایز: 28*52 سانت


کد: 2013
سایز: 26*53 سانت