.استیل این محصولات از نوع استیل زد زنگ 18/10 بوده و پیرکس ها حرارت مستقیم و ساخت برزیل و فرانسه می باشد

  .برای مشاهده بهتر عکسها لطفا بر روی آن کلیک کنید. توجه فرمایید اعداد درج شده بر روی عکسها کد محصول مورد نظر می باشد

محصولات فروشگاه


M610 :کد
سایز: 4 لیتر


SM001 :کد
سایز: 4 لیتر


CM001 :کدM004 :کدM500 :کد
سایز: 1.5*2 لیتر


M207 :کد
سایز: 3 لیتر


M206 :کد
سایز: 2 لیتر


M205 :کد
سایز: 1.5 لیتر


M300 :کد
سایز: 3 لیتر


M301 :کد
سایز: 2 لیتر


M302 :کد
سایز: 1.5 لیتر