محصولات این از پودر بامبو ساخته شده اند و کاملا بهداشتی می باشند

  .برای مشاهده بهتر عکسها لطفا بر روی آن کلیک کنید. توجه فرمایید اعداد درج شده بر روی عکسها کد محصول مورد نظر می باشد

محصولات فروشگاه


کد مستطیل:20152 گرد:20484
سایز مستطیل:34 گرد:31 سانت


کد بزرگ:20485 کوچک:20484
سایز بزرگ: 39 کوچک:31 سانت


کد بزرگ:20485 کوچک:20484
سایز بزرگ: 39 کوچک:31 سانت


کد بزرگ:20075 کوچک:20152
سایز بزرگ: 43 کوچک:34 سانت


کد بزرگ:20075 کوچک:20152
سایز بزرگ: 43 کوچک:34 سانت


کد: 50420
سایز:24 سانت


کد: 50175کد: 20493
سایز: 24 سانت